Aktywny wypoczynek

Nasza okolica to świetne miejsce na aktywne spędzanie czasu. W pobliżu Kamionu można skorzystać z takich atrakcji jak: spływy kajakowe, jazda konna czy trasy dla pieszych i rowerowych wycieczek. Wypoczynek w formie ulubionego hobby czy sportu to tylko jedna z wielu zalet położonego w pięknych okolicznościach przyrody Kamionu. Czyste i zdrowe powietrze oraz obcowanie z naturą to walory niewątpliwie doceniane przez naszych klientów.


Atrakcje w pobliżu Kamionu

Zakochaj się w Załęczańskim Parku Krajobrazowym

Ośrodek Wypoczynkowy Kamion położony jest na obszarze Załęczańskiego Parku Krajobrazowego nad rzeką Wartą. Piękny krajobraz, bogactwo przyrody, ciekawa kultura regionu oraz wspaniały, leczniczy klimat to elementy, które budują charakter tego miejsca.
Miejsca, które warto zobaczyć:

ŻABI STAW

Niezwykle urokliwy zbiornik wodny, zasilany wodami opadowymi, położony 50 m nad dnem doliny Warty. Można się tu natknąć na wyjątkowe okazy fauny i flory. Najbardziej malowniczo prezentuje się w okresie wiosennym, w czasie gdy kwitną grzybienie białe, a cała powierzchnia wody usiana jest białymi kwiatami.

GÓRA ŚW. GENOWEFY

Góra Św. Genowefy w Załęczańskim Parku Krajobrazowym to skałka, która wznosi się na wysokość 200 m n.p.m. i jest to najdalej wysunięty ostaniec na Jurze Wieluńskiej. Miejsce to owiane jest legendą, która mówi, że nazwa pochodzi od imienia żony jednego z właścicieli miejscowości - Parzymiechy. Owa żona została wygnana i podobnież przebywała w okolicy tej właśnie góry.

GRANATOWE ŹRÓDŁA

Granatowe Źródła to pomnik przyrody znajdujący się między Troninami a Starą Wsią, w Załęczańskim Parku Krajobrazowym. Nazwa pochodzi od koloru krystalicznie czystej wody. Część wody wybija ze skalnej szczeliny na brzegu, część natomiast z dna zbiornika - starorzecza Warty. Jest to jedyny przykład na Jurze pulsujących, terasowych źródeł krasowych.

REZERWAT PRZYRODY WĘŻE

Rezerwat przyrodniczo-geologiczny został utworzony 10 grudnia 1971 roku. Liczy 20,74 ha powierzchni, położony jest na lewym brzegu Warty. Ochroną objęty został ostaniec wapienny – Góra Zelce, który wznosi się ok. 45 m nad powierzchnią rzeki (229 m n.p.m.). Zachowały się tu formy krasowe sprzed epoki lodowcowej, takie jak: leje krasowe, formy krasu powierzchniowego oraz jaskinie z ciekawymi formami naciekowymi. Odkryto w nich największe w Polsce nagromadzenie szczątków kostnych przedstawicieli fauny trzeciorzędu. Na podstawie analizy znaleziska, określono jakie zwierzęta kopalne występowały na tym terenie w trzeciorzędzie.

REZERWAT BUKOWA GÓRA

Rezerwat leśny, ścisły, o powierzchni 1,06 ha. Jedyny rezerwat ścisły na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Ochronie poddano fragment kwaśnej buczyny niżowej z udziałem jodły. W drzewostanie stare okazałe buki. Znajduje się tu źródlisko jednego z dopływów Suchej Stugi.

REZERWAT DĄBROWA W NIŻANKOWICACH

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 100,73 ha. Przedmiotem ochrony jest naturalna, kwaśna dąbrowa trzcinnikowa i dąbrowa świetlista oraz stanowiska rzadkich gatunków roślin.